Campus Mariagerfjord - Kirketoften 5 - 9500 Hobro    Facebook
 

Mad & oplevelser

God mad og service

Er du serviceminded og imødekommen­de? Interesserer du dig for god mad og det bagvedliggende arbejde? Så er Mad og oplevelser den rigtige fagretning for dig!

Du får timer i både teorilokalet og køkkenet. Du arbej­der sammen med dine klassekammerater, men også på projekter, udflugter m.m. sammen med alle de andre grundforløbselever  på Campus Mariager­fjord.

Stege, bage, skære, servere

På Mad og Oplevelser bliver du introduceret til forskellige faglige teknikker for, hvordan du bager, skærer kød, laver pålæg, laver mad, serverer og tager imod gæster og kunder. Vi træner det fag­lige sprog og fagudtryk, ligesom du lærer at kommunikere med forskellige kundetyper og kolleger fra andre fag.

Du lærer desuden at plan­lægge og udføre opgaver professionelt og sikkert. Vi lægger vægt på, at du lærer at samarbejde og være omhyggelig med hygiejne, kva­litet og præcision, så du kan være stolt af det du laver!

En sund livsstil

Du vil også lære, hvad det betyder for dit arbejdsliv, at du selv har en sund livsstil. At være kok eller tjener kræver, at du er i god fysisk form. Dine vaner, det du spiser, hvordan du står og sidder, når du arbejder, og hvad du laver i din fritid, har alt sammen indflydelse på dit arbejde.

Bliv kok eller tjener

Fagretningen Mad & oplevelser ligger inden for hovedområdet "Fødevarer, jord­brug og oplevelser". Når du har gennemført fagretningen kan du vælge frit mellem alle erhvervsuddannelser, men fagretningen retter sig især mod uddannelserne: Gastro­nom (kok) og tjener, som du kan fortsætte på Kirketoften  i Hobro såfremt der er tilslutning nok, eller på TECHCOLLEGE i Aalborg.

 

Læs mere om Mad & Oplevelser på www.techcollege.dk

Eller spørg uddannelsesvejleder Jens Oluf Bundgaard: tlf. 2526 6968, jeob@techcollege.dk@mail.dk