Campus Mariagerfjord - Kirketoften 5 - 9500 Hobro    Facebook
 

Business 

Klar på en karriere!

EUD BUSINESS er for dig, der er service­orienteret, har mod på en karriere inden for handel (business to business) eller butiksar­bejde (detailhandel), og som næsten ikke kan vente med at komme ud i erhvervslivet. Du er klar til en uddannelse, som har fokus på det praktiske, og som giver dig mulig­hed for at vælge netop det fagområde, du er sær­ligt interesseret i.

Gør shopping til en god oplevelse

Hvis du er kundeorienteret, serviceminded og gerne vil gøre shopping til en god ople­velse for kunderne, er en uddannelse til salgsassistent i detailhandlen en oplagt mulighed. Den fører til et job som salgsassistent for eksempel i en sportsforretning, tøjbutik – eller måske et job som blomsterdekoratør.

Fra virksomhed til virksomhed

Du kan også vælge en uddannelse som handelsassistent, indkøbsassistent eller logistikassistent. I disse specialer skal du også være service­minded og kundeorienteret, men her er kunderne andre virksomheder.

3 års uddannelse

Uddannelsen begynder med et grundforløb, GF1, på Campus Mariagerfjord sammen med alle de andre unge, der kommer direk­te fra folkeskolen. Derefter fortsætter du på GF2 ved Tradium, stadig på Kirketoften i Hobro, og efter et år er du klar til at komme i lære i en butik eller virksomhed. Læretiden er 2 år, så det samlede uddannelsesforløb er 3 år.

 

Læs mere om EUD Business på www.tradium.dk

Og spørg uddannelsesleder Helle Søborg: tlf. 9657 0265, hp@tradium.dk