Campus Mariagerfjord - Kirketoften 5 - 9500 Hobro    Facebook
 

El, byggeri & energi

 

Byg fremtiden

Drømmer du om en fremtid inden for byg­geri? Så tag El, byggeri og energi som dit første skridt på vejen til en karriere i frem­tidens byggeri. Undervisningen er prak­tisk og anvendelsesorienteret. I værkste­derne prøver du kræfter med materialer og arbejdsmetoder. Du kommer til at bruge dine hænder, løse praktiske opgaver, eksperimentere og af­prøve dine evner som håndværker

Du skal samarbejde med dine klassekammerater om mindre byggeprojekter, og du kommer også til at arbejde tæt sammen med elever fra de andre fagretninger på Campus Mariagerfjord. I perioder arbejder I på fælles projekter 3 dage om ugen. I kommer også på fælles studietur.

En moderne, teknisk uddannelse

Du får undervisning i både erhvervsfaglige og almene fag. Du skal blandt andet lære at læse faglige vejledninger og instruktioner, ligesom du skal kunne lave arbejdsbeskrivelser og dokumentere og forklare processer. Vi kommer også ind på samfundsmæssige emner, der berører dig og branchen. Fra konkrete emner som job­søgning og at skrive ansøgninger, og hvad skat er, til mere overordnede spørgsmål som hvad det kræver at være en god kolle­ga og borger i et samfund.

Bliv tømrer eller elektriker

Fagretningen El, byggeri og energi ligger inden for hovedområdet "Teknologi, byg­geri og transport". Når du har gennemført fagretningen, kan du vælge frit mellem alle erhvervsuddannelser, men fagretningen retter sig især mod Tømrer og elektriker, som du kan fortsætte med på Campus Mariagerfjord såfremt der er tilslutning nok til et hold ellers kan du tage uddannelsen på TECHCOLLEGE i Aalborg

 

Læs mere om El, Byggeri & Energi på www.techcollege.dk

Eller spørg uddannelsesvejleder Jens Oluf Bundgaard: tlf. 2526 6968, jeob@techcollege.dk@mail.dk