Campus Mariagerfjord - Kirketoften 5 - 9500 Hobro    Facebook
 

EUX - El, byggeri og energi

EUX El, byggeri og energi giver dig både studentereksamen og praktisk erfaring. Hvis du engang vil læse videre til f.eks. ingeniør, har du den fordel, at du selv har stået med fingrene i de ma­terialer, ingeniørarbejdet handler om. Som EUX-elev ved du, hvordan fx træ er at ar­bejde med. Du ved med andre ord, hvad du kan forvente af materialerne – og af de håndværkere, der skal arbejde med dem.

Start i Hobro - et fælles studiemiljø

Du starter med ét års grundforløb på sko­len, det første halve år (GF1) kan du tage på Cam­pus Mariagerfjord, herefter kan du fortsætte på TECHCOLLEGE i Aalborg  På Campus Mariagerfjord arbejder du sammen med elever på de andre grundforløb, og I laver fælles projekter. Det styrker dine kompetencer i samarbejde og forståelse for andre fag. Du arbejder også med håndværksfag i værksteder. Dine gymnasiefag får du sammen med de andre EUX-grundforløb, og undervisningen varetages af gymnasie-lærere fra Handelsgymnasiet som også ligger på Kirketoften.

Efter et år begynder du at tjene penge

Efter grundforløbet skal du i praktik i en virksomhed, hvor du samler praktisk erfa­ring – mens du samtidig har perioder på skolen med flere håndværks- og gymna­siefag. Det veksler cirka hvert halve år mel­lem praktik og skole. Her får du elevløn, så efter det første år, begynder du altså at tjene dine egne penge. Hvis du ikke kan finde en virksomhed, der vil tage dig i praktik, har TECHCOLLEGE skole­praktik, hvor du kan samle den praktisk er­faring med forskellige opgaver. Det er det, der hedder uddannelsesgaranti. Udbyttet er stort set det samme – kun lønnen er lidt lavere…

 

EUX stiller krav

EUX er ikke for alle. EUX er for dig, der ikke vil vælge noget fra. Dig, der vil have en fag­lig uddannelse og vil have et ekstra godt udgangspunkt for at læse videre bag­efter. Du skal både være god til at bruge dine hænder og dit hoved. EUX-elever har kortere tid til at lære både håndværket og gymnasiefagene, så du skal være villig til at yde en indsats.

Den erhvervsfaglige studentereksamen er ikke den letteste ungdoms­uddannelse, du kan tage. Men hvis du har gåpåmod og store ambitioner, og hvis en afvekslende uddannelse med engagerede lærere er noget for dig, så er EUX et godt valg.

Læs mere om EUX Tømrer på www.techcollege.dk

Eller spørg uddannelsesvejleder Jens Oluf Bundgaard: tlf. 2526 6968, jeob@techcollege.dk@mail.dk