Campus Mariagerfjord - Kirketoften 5 - 9500 Hobro    Facebook
 

EUX – velfærd

EUX-Velfærd er den erhvervsfaglige studentereksamen for dig, der vil ar­bejde med mennesker. Især inden for sundheds- og vel­færdsområdet. Du kan tage EUX Velfærd direkte efter 9. eller 10. klasse, og du får nok praktisk erfaring til at få et job som SOSU-assistent på fx et sygehus, og nok boglig viden til at søge ind på videregående uddannelse til fx sygeplejerske, fysioterapeut, bioana­lytiker eller noget helt andet – ligesom alle andre med en studentereksamen. Du vil bare have en masse praktisk viden inden for fagene med fra din EUX.

 

Det begynder med et grundforløb

EUX Velfærd begynder med et års Grundforløb. Det første halve år (Grundforløb 1) kan du tage på Campus Mariagerfjord. Her arbejder du sammen om tværfaglige projekter med elever fra andre grundforløb, ligesom du har både erhvervsfaglige og gymnasiale fag inden for EUX Velfærd. Du kan fortsætte din EUX på SOSU Nord i Aalborg. Efter grundforløbet bliver uddannelsen en blanding af perioder i praktik – med pleje af borgere – og perioder på skolebænken med både praktiske SOSU-fag og boglige gymnasiefag.

 

En EUX-uddannelse i livskvalitet

EUX Velfærd gør dig til EUX Social- og Sundhedsassistent. Du lærer at pleje og aktivere ældre og yde omsorg og praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Du lærer at arbejde med pleje-, omsorgs- og akti­veringsopgaver på sygehuse, i psykiatrien, på institutioner for fysisk og psykisk handi­cappede samt i hjemmeplejeordninger og på plejecentre. Du har også en række mere boglige fag på gymnasieniveau, som giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, så du også kan søge ind på en lang videregående uddannelse. Du får mulighed for at fordybe dig i teorien og samtidig får du stærk praktisk erfaring i dine praktikperioder

 

EUX stiller krav

EUX er ikke for alle. EUX er for dig, der ikke vil vælge noget fra. Dig, der vil have en fag­lig uddannelse og vil have et ekstra godt udgangspunkt for at læse videre bag­efter. Du skal både være god til at bruge dine hænder og dit hoved. EUX-elever har kortere tid til at lære både håndværket og gymnasiefagene, så du skal være villig til at yde en indsats.

Den erhvervsfaglige studentereksamen er ikke den letteste ungdoms­uddannelse, du kan tage. Men hvis du har gåpåmod og store ambitioner, og hvis en afvekslende uddannelse med engagerede lærere er noget for dig, så er EUX et godt valg.

Hvis du gerne vil gøre en forskel for andre, så vælg en hands-on-uddannelse med masser af mu­ligheder for både job og videreuddannelse – EUX Velfærd.

 

Læs mere om EUX Velfærd på  www.sosunord.dk

Og spørg uddannelsesvejleder Anders Christian Møller Nielsen: andn@sosunord.dk